poniedziałek, 4 października 2021

Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych

 


Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych
opr.: prof.dr hab. Marta Bogdanowicz


NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe".

 

1.Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je tym do pracy.
3. Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub że ktoś je z tego "wyleczy".
4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania        i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.


TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże".


1. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.
2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka:  na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).
3. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:
zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga,
korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela - terapeuty (w formie terapii indywidualnej              i grupowej),
bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.
4. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem       i towarzyszem swego dziecka w jego kłopotach szkolnych.
5. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy,       ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.

czwartek, 25 czerwca 2020

Wakacje


Wszystkim, którzy systematycznie korzystali z logopedycznych porad na blogu
serdecznie gratuluję wytrwałości – z pewnością zaowocuje to piękną wymową wszystkich,
nawet najtrudniejszych, głosek!

W dzisiejszym wpisie proponuję logopedyczne wyzwana na wakacje:
Życzę Wam dużo radosnych i słonecznych wakacyjnych dni.
Obyśmy mogli spotkać się po nich już w szkole!

środa, 24 czerwca 2020

Odczytaj na głos

Wykonaj przed lustrem ćwiczenia usprawniające narządy mowy oraz ćwiczenia oddechowe zamieszczone we wpisie z poprzedniego dnia.

Kl. II

Poćwicz ze szpatułką wywołując drgania czubeczka języka potrzebne do prawidłowej realizacji głoski R

Spróbuj wymówić sylaby:

dra, dro, dru, dre, dry

atra, otro, utru, etre, ytry

adr, odr, udr, edr, ydr

Następnie odczytaj na głos wyrażenia:

      przestraszony drapieżnik
      centrum Madrytu
      zdrowe cytrusy
      zdrowe owoce cytrusowe
      postrach strusi
      opatrunek na strupku
      drobne trociny
      odrobina trucizny
      droga do Ostrowa
      trasa do Andrychowa
      autostrada do Międzyzdrojów
      treking w Tatrach
      podróż do Trójmiasta
      trampolina Piotrka
      trabant na trasie

Oddział „0”Kl. I i II:

Kl. VI

Zadanie czytanie :-) Wybierz jedną kartkę w wybranej książki i odczytaj ją na głos pamiętając o zachowaniu rytmu mowy. Życzę przyjemnej lektury .

wtorek, 23 czerwca 2020

Ćwiczenia oddechowe


Oddział „0” oraz klasy I, II, III

Dziś tematem przewodnim są ćwiczenia oddechowe.

Wykonajcie dokładnie poniższe ćwiczenia:
poniedziałek, 22 czerwca 2020

Wiosenna gimnastyka buzi i języka


Oddział „0”

Kl. I

Powtórz głośno i dokładnie sylaby z głoską SZ:

sza, szo, szu, sze, szy

asza, oszo, uszu, esze, yszy

asz, osz, usz, esz, ysz

Kl. II i V:

Powtórz sylaby z głoską R:

ra, ro, ru, re, ry

ara, oro, uru, ere, yry

ar, or, ur, er, yr

Odczytaj na głos poniższe wierszyki. Pamiętaj o właściwej realizacji głoski R :-)

piątek, 19 czerwca 2020

:)


Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę narządów mowy.

Kl.I i IV

Odczytaj na głos sylaby:

za, zo, zu, ze, zy

ża, żo, żu, że, ży

aża, ożo, użu, eże, yży